Изследователският проект „Социология и науки за човека – едно възможно реасемблиране на социалното познание в началото на 21 век (изследване на случай)“, разработван от екипа на катедра Социология и науки за човека, има две основни цели:

1. Да създаде Алумни-мрежа на бившите студенти на катедра Социология/Социология и науки за човека.

2. Да проучи мненията на бившите студенти от специалности „Социология“ и „Социология и науки за човека“ за тяхното обучение и реализация; 

За да се регистрирате в Алумни-мрежата и да участвате в анкетното проучване натиснете тук.