Интернет-страница на изследователски проект

"Социология и науки за човека -
едно възможно реасемблиране на социалното познание в началото на 21 век (изследване на случай)", разработван от екипа на катедра Социология и науки за човека.
2021-2024 г.
Вижте повече...

 

НОВИНИ

 

Проектът е финансиран от ФНИ

ФНИ лого

 
 

Фотогалерии