Заключителното събитие на семинара бе кръглата маса на тема: Изготвяне на методики за индивидуално и за групово интервю