Интернет-страница на изследователски проект

"Социология и науки за човека -
едно възможно реасемблиране на социалното познание в началото на 21 век (изследване на случай)", разработван от екипа на катедра Социология и науки за човека.
2021-2024 г.
Вижте повече...

 

НОВИНИ

 

Проектът е финансиран от ФНИ

ФНИ лого

 
 

Това са откъси от отзивите на  участници в анкетното проучване, организирано и провеждано от катедра „Социология и науки за човека“. Те са отговори на въпроса: „Искате ли да ни кажете още нещо?“

И други отзиви от бившите  студенти по социология в ПУ могат да бъдат видени на този линк.

 

 

 

 

Най-новите книги на членове на катедра „Социология и науки за човека“.