Каква е целта ни?

Да формираме студентите и докторантите като научни изследователи и като експерти, мобилни не само по време на университетското си обучение, но и след това – на новия, динамичен пазар на социологически труд; да им дадем нови методологически оръжия, подпомагащи гъвкавите им реакции както на социалните проблеми на биополитиката и несигурността, връхлитащи социологията, така и на бързо сменящите се конюнктури на този пазар.