Целта на Алумни-мрежата е да се създаде активна общност на бившите студенти (бакалаври, магистри и доктори) на катедра Социология/Социология и науки за човека, която да дава възможност за възобновяване на контакти, улеснено общуване, споделяне, съвместни дейности и др. както между самите възпитаници, така и между тях и екипа на Катедрата.

Анкетното проучване е първа стъпка от изследването на мненията на бившите студенти от специалности „Социология“ и „Социология и науки за човека“ за тяхното обучение и реализация. Като втора и трета стъпка предвиждаме провеждане на индивидуални и групови интервюта с онези от регистриралите се, които са попаднали в извадката на изследването.

Разчитаме на вашата отзивчивост, защото регистрирането ви в Алумни-мрежата и участието ви в изследването ще ни помогне не само да усъвършенстваме качеството на образованието, което предлагаме на настоящите и бъдещите ни студенти, но и ще даде възможност на възпитаниците на Катедрата да практикуват критично социологическо мислене дори без да упражняват професията „социолог“. Неслучайно слоганът на Проекта е: „Защото утре започва от вчера…“.

Формата за регистрация можете да видите на следния линк: ТУК