Методико-изследователски семинар

На 12 и 13 юли 2023 г. в зала „Компас“ на ПУ проведохме семинар на тема „Трансформация на аналитичните практики“ по проекта на катедра СНЧ: „Социология и науки за човека – едно възможно реасемблиране на социалното познание в началото на 21 век (изследване на случай)“, финансиран от Фонд Научни изследвания. Работната програма на семинара може да бъде видяна тук