На 12 юли 2023 г. се проведе изключително вълнуваща и продуктивна среща с възпитаници на катедра Социология/Социология и науки за човека като част от работата по изследователския проект на Катедрата „Социология и науки за човека – едно възможно реасемблиране на социалното познание в началото на 21 век (изследване на случай)“, финансиран от Фонд Научни изследвания. Ключова дейност от работната програма е създаването на алумни-мрежа към сайта на проекта.