Как допринасяме за решаване на основни проблеми на обществото?

1) Чрез предоставяне на центрирана върху личността социологическа експертиза и провеждане на практически интервенции с цел подпомагане на индивиди, общности и институции в уязвима среда (професионална квалификация Клиничен социолог);

2) Чрез предоставяне на експертно знание за социалните ефекти на съвременното здравеопазване, съчетаващо здравните грижи с биотехнологии, хигиенни практики, статистика, капитал, политики на управление на раждаемостта, смъртността, заболеваемостта, продължителността на живота и други показатели за жизнеността на едно национално, локално или социално детерминирано население (професионална квалификация Социолог на общественото здраве).