Какви са образователните степени, които предлагаме?

Образователните и изследователските програми на катедрата се стремят да отговарят на бързо изменящата се конюнктура на пазара на социологическия труд, при която е по-адекватно да се говори за множество социологически професии, отколкото за професията „социолог“ в единствено число. Затова логиката на обучението и в трите образователни степени е такава, че да подготвя студентите за този нов прагматизъм, да ги прави гъвкави още по време на следването чрез плавно преминаване от широко профилиращи към модулни профилиращи дисциплини. Студентите могат сами да изграждат личностния си социологически профил, като правят комбинации с различна тежест между социологически дисциплини и тези от науките за човека (при това не само в рамките на традиционната хуманитаристика, а и с дисциплини от естествените науки).

Катедрата предлага обучение в три образователни степени:

– Бакалавърска програма Социология и науки за човека;

– Магистърска програма Социоанализа и междучовешки отношения;

– Докторски програми:

  • Социология (профил Социология и науки за човека);

Наука, технологии и свръхмодерен капитализъм.