• Специалност „Социология“ в Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“ е създадена през 1995 г.;
  • През 2005 г. е учредена катедра „Социология“;
  • През 2009 г. тя се разделя на катедри „Критическа и приложна социология“ и „Институционална и приложна социология“;
  • През 2012 г. започва обучението в две нови бакалавърски програми: „Социология и науки за човека“ и „Социология на правото, икономиката и иновациите“;
  • През 2013 г. катедра „Критическа и приложна социология“ се преименува на „Социология и науки за човека“.