Какво е Академична ризома „Критика и хуманизъм“?

Академична ризома „Критика и хуманизъм“ е обединение за сътрудничество в сферата на научните изследвания, висшето образование и публикационната дейност. В него членуват катедра „Социология и науки за човека” и катедра „Философия” към Философско-исторически факултет на Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”, Института по социоанализа (наследник на Института за критически социални изследвания) и Института за критически теории на свръхмодерността.